Bądź na bieżąco:
Fanpage Facebook KochanaMama.pl
Strona Google+ KochanaMama.pl
Kanał KochanaMama.pl na Youtube
Kanały RSS KochanaMama.pl
Newsletter KochanaMama.pl
Strona główna Przed ciążą Ciąża Niemowlę Małe dziecko Rodzina Konkursy Wydarzenia
Kategoria: Rodzina » Literatura

Wygraj książkę „Wyspa na końcu świata”

Konkurs

Wydawnictwo Literackie przygotowało dla małych czytelników superkonkurs!

Wyspa na koncu swiata
Autor: Materiały prasowe

Nagrody:

  • Książka "Wyspa na końcu świata" Kiran Millwood Hargrave

Aby wygrać, należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:

Ile lat ma Amihan, główna bohaterka książki "Wyspa na końcu świata"?
A) 8
B) 10
C) 12

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS pod numer 71051 w treści wpisując KSIAZKA i prawidłową odpowiedź (np. KSIAZKA D / koszt SMS 1,23 zł z VAT)

Zachęcamy do przeczytania recenzji książki "Wyspa na końcu świata", by przekonać się czy warto wziąć udział w konkursie :)

Na Wasze odpowiedzi czekamy do 13.04.2020r. do godz. 20.00. Zwyciężczynie o wygranej zostaną powiadomione mailowo. Możliwe formy wysyłki nagród: Poczta Polska, Paczka w Ruchu lub Paczkomaty.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Oceń zawartość strony:
Ocena: 0/5. Oceniono 0 razy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest PMP Media Paulina Przygrodzka z siedzibą ul. Pereca 1-3 we Wrocławiu.

2. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

3. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze całej Polski.

4. Czas trwania konkursu.
Informacja o zakończeniu konkursu znajduje się w treści konkursu

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

6. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.8 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

10. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 2-osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

11. Konkurs przebiega w następujących etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie (pkt. 12 regulaminu),
b) wyłaniania zwycięzców konkursu: Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, których odpowiedź wyda się najciekawsza.

12. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na stronie www (dalej „Witrynie”) wiadomości SMS (dalej „SMS”), w której wpisze podaną na Witrynie treść. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

13. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na Witrynie. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie. Długość wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków bez polskich liter, w przypadku użycia w treści wiadomości polskich liter maksymalny limit znaków dla jednej wiadomości wynosi 70 znaków. W przypadku przekroczenia limitu znaków pobierany jest koszt za kolejną wiadomość SMS. System teleinformatyczny Koordynatora Technicznego maksymalnie może obsłużyć SMS składający się 4 części:
a) Bez polskich znaków
1-160 znaków = 1 zbilingowany SMS
161-306 znaków = 2 zbilingowane SMSy
307-459 znaków = 3 zbilingowane SMSy
460-612 znaków = 4 zbilingowane SMSy
b) Z polskimi znakami
1- 70 znaków = 1 zbilingowany SMS
71-134 znaków = 2 zbilingowane SMSy
135-201 znaków = 3 zbilingowane SMSy
202-268 znaków = 4 zbilingowane SMSy
W przypadku dłuższej treści SMSa operator może nie dostarczych go w całości.

14. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.

15. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

16. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym.

17. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne w liczbie 1. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem tego rodzaju wiadomości może wysłać na numer 7101 (koszt wysłania SMS-a 1,00 zł netto plus 23% VAT /1,23 zł z VAT), wiadomość SMS o treści: NIE lub wysyłając e-mail na adres biuro@kochanamama.pl podając numer telefonu i informację o usunięciu numeru z bazy wiadomości. Wysłanie tej wiadomości nie jest traktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w konkursie

NAGRODY

18. Opis nagród widnieje w treści konkursu na Witrynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

19. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość SMS. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

20. Przesyłki z nagrodami są wysyłane:
a) Pocztą Polską wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mają charakter Paczka24/48, chyba, że w treści konkursu widnieje inny sposób dostarczenia nagrody. Nagrody są wysyłane w ciągu miesiąca od daty rozwiązania konkursu. W przypadku zwrotu nagrody do redakcji przez Pocztę Polską, nagroda nie jest ponownie wysyłana. Zwycięzca ma czas na dostarczenie danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania konkursu w formie wiadomości e-mail na adres biuro@kochanamama.pl, podając imię i nazwisko, nr telefonu i adres do wysyłki nagrody.
b) "Paczką w RUCHu" wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody są wysyłane w ciągu miesiąca od daty rozwiązania konkursu. W przypadku zwrotu nagrody do kiosku nadania, nagroda nie jest ponownie wysyłana. Zwycięzca ma czas na dostarczenie danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania konkursu w formie wiadomości e-mail na adres biuro@kochanamama.pl, podając imię i nazwisko, nr telefonu i nr PSD kiosku. Nagrody, które przekraczają wielkości 20x30x50 cm nie mogą być wysłane jako "Paczka w RUCHU".

21. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator.

22. W przypadku nie dostarczenia danych do wysłania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora.

23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Niniejszy regulamin jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w postanowieniach Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

27. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Wyszukiwarka

Copyright 2015 © KochanaMama.pl
Publikacje zamieszczone na stronach KochanaMama.pl są chronione prawami autorskimi. Dalsze rozpowszechnianie tekstów i zdjęć opublikowanych na KochanaMama.pl w całości lub części wymaga uprzedniej zgody wydawcy.
W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Regulamin. Ukryj komunikat